näyttää 1 tuloksen(tulokset)
Visci

Innovatiivisuus ja digitalisaatio

Nykyään päivittäisessä keskustelussa esiintyvät yhä useammin termit innovatiivisuus tai innovaatio. Hallituksen leikkauksia ja kilpailukykysopimuksia käsittelevissä puheenvuoroissa puhutaan tuottavuusloikasta ja sen korvaamisesta innovaatioloikalla. Myös digitalisaatio on vakiinnuttanut paikkansa kahvipöytäkeskusteluissa uutena terminä 2000-luvulla. Mutta mitä kaikkea näiden termien taakse kätkeytyy ja mitä digitalisaation aiheuttamalla haasteella tässä yhteydessä oikein tarkoitetaan?