näyttää 2 tuloksen(tulokset)
Visci

Logiikka ja sen sovellusalueet

Logiikka terminä on johdettu kreikan kielen ”sanaa”, ”järjestystä” tai ”järkeä” tarkoittavasta sanasta logos. Se on päättelyn ja ajattelun muotoja tutkiva tieteenala, joka keskittyy erityisesti deduktiiviseen päättelyyn. Deduktiivisessa päättelyketjussa totuus säilyy siten, että johtopäätös ei voi olla epätosi, mikäli oletukset ovat tosia. Perinteisesti logiikka on nähty kuuluvaksi filosofiaan, mutta sittemmin osa logiikan tutkimuksesta on eriytynyt matematiikkaan …