Visci

Elokuvatekniikat

Elokuvissa käytetään paljon eri tekniikoita, jotta katsojalle välittyisi kohtauksesta haluttu tunnelma. Esimerkiksi kuvakulmat ja kameran liikkuminen ovat tekniikoita, joiden avulla huomio saadaan juuri oikealle kohteelle. Ihmisten eriarvoisuutta voidaan korostaa kuvakulmien avulla. Kuvauskohteen pienuus korostuu, kun kohdetta kuvataan kaukaa tai videokuvaa zoomataan niin, että ympäristö vaikuttaa suurelta verrattuna kuvauskohteeseen, esimerkiksi henkilöön suuressa maailmassa.

Elokuvatekniikat

Kuvaustekniikka

Kuvakulmat ovat elokuvissa tärkeitä. Niiden avulla voidaan ilmaista henkilön arvoa tai vahvuutta elokuvassa. Esimerkiksi uhrin asemassa olevaa hahmoa voidaan usein kuvata ylhäältä päin, kun taas elokuvan vahvaa pahista voidaan kuvata aavistuksen alhaalta päin. Näin hahmon heikkoutta tai voimaa voidaan korostaa entisestään. Henkilön roolia voidaan siis tukea myös tietynlaisten kuvakulmien avulla. Yksi elokuvien käytetyimmistä kuvakulmista on yli olkapään -kuvakulma. Tätä käytetään erityisesti hahmojen keskusteluissa. Katsoja pääsee kuvakulman avulla parhaiten mukaan kohtaukseen ja katsoja näkee keskustelun toisen osapuolen näkökulmasta. Kuvakulma voi myös siirtyä olkapään ohi kohti puhujaa. Lähikuvalla voidaan näyttää puhujan tunteita ja näin kuvakulmasta saadaan intimiimimpi.

Elokuvissa voidaan käyttää nopeutettua kuvaa. Tällä voidaan ilmaista pitkän ajan kulumista. Tätä tekniikkaa käytetään esimerkiksi vuodenajan vaihtumisissa tai kohtauksissa, joissa henkilö odottaa. Kamera saattaa kuvata kelloa ja elokuvassa voidaan nähdä, kuinka kellon viisarit liikkuvat nopeasti eteenpäin. Kuvakulmia on olemassa paljon lisää ja ne tuovat elokuvaan niiden ominaisen luonteen. Kameraa voidaan myös liikuttaa tietyllä tavalla, jotta saadaan oikeanlainen kuvakulma ja siirtymä. Kamera voidaan kiinnittää tietynlaisen nosturin päähän tai voidaan käyttää niinkutsuttua dollya, jonka päällä kamera liukuu kohti kuvauskohdetta (tai poispäin).

Leikkaus

Elokuvan leikkaamisella on suuri merkitys. Kun elokuvan kaikki materiaali on kuvattu, materiaali siirtyy leikkaajan käsittelyyn. Kaikki kuvattu materiaali ei päädy elokuvaan, vaan leikkaajan tehtävä on leikata elokuvaan tulevat osat ja hänen tehtäviisä kuuluu elokuvan sulava eteneminen. Monet kohtaukset voidaan kuvata pitkänä yhtäjaksoisena pätkänä. Leikkaaja voi lisätä tällaisen pitkän videon keskelle jonkin toisen videon. Kaksi samaan aikaan tapahtuvaa asiaa saadaan näyttämään samanaiikaiselta, kun leikkaus tehdään tietyllä tavalla. Elokuva siirtyy nopeasti kohtauksesta toiseen niin, että samanaikaisuus on katsojalle selkeää. Kaksi samaan aikaan tapahtuvaa asiaa saadaan näyttämään samanaiikaiselta, kun leikkaus tehdään tietyllä tavalla. Elokuva siirtyy nopeasti kohtauksesta toiseen niin, että samanaikaisuus on katsojalle selkeää. Kohtaukset voivat siirtyä toiseen myös muunlaisten efektien myötä. Esimerkiksi komediaelokuvissa on usein käytetty siirtymäefektejä. Leikkaajan tulee miettiä tarkkaan, sopiiko leikkaus elokuvan luonteeseen. Jos elokuva on vakava, eivät efektit välttämä sovi siirtymiin.

Äänimaailma ja valaistus

Elokuvan äänimaailma on tärkeässä osassa tehdessä elokuvaa. Tarvitaan ääniefektejä, joilla tehostetaan ruudulla näkyvää tapahtumaa. Esimerkiksi räjähdyskohtauksiin lisätään usein jälkikäteen äänitehosteita, jotta kohtauksessa tarvittava voima saataisiin hyvin esiin. Myös askelten tai veden ääniä voidaan lisätä, jos elokuvan äänet eivät ole tarpeeksi voimakkaita.Vastaavasti elokuvan kohtauksessa voi olla hyvin tärkeää, ettei ylimääräisiä ääniä kuulu. Jos elokuvan hahmo hiippailee hiljaa nurkan takana, ei kengistä saa tulla elokuvaan ääntä. Ääni voidaan kuitenkin poistaa myös jälkikäteen. Nämä ovat asioita, joita elokuvan tekijät hiovat huolellisesti ennen elokuvan julkaisua.

Äänimaailma ja valaistus

Myös valaistuksella on suuri merkitys. Se tuo kohtaukseen halutun tunnelman. Jotkut kohtaukset vaativat pimeän ympäristön, kun taas joskus voidaan tarvita kynttilänvaloa. Kynttilät eivät kuitenkaan välttämättä riitä sopivan valaistuksen saamiseksi, joten niiden tueksi voidaan ottaa lamppuja, jotka eivät näy itse elokuvassa.